DevotionTime

Psalmul 1 January 3, 2011

Filed under: Dailies,Psalmi — DevotionTime @ 7:48 pm
Tags: , , , ,

1:1 Dumnezeu nu judecă oamenii bazându-se pe rasă, sex sau originea naţiunii. El îi judecă bazat pe credinţa lor în El şi bazat pe răspunsul lor la voia Sa dezvăluită. Cei care încearcă cu sârguinţă să asculte voia lui Dumnezeu sunt sănătoşi, pomi roditori cu rădăcini puternice (Ieremia 17:5-8) şi Dumnezeu promite să vegheze asupra lor. Înţelepciunea lui Dumnezeu le călăuzeşte vieţile. În contract, cei care nu-L ascultă pe Dumnezeu au o viaţă fără sens care suflă departe ca şi praful. Există doar două căi în viaţă din care poţi alege – calea ascultării de Dumnezeu sau calea răvrătirii şi distrugerii. Alegându-ţi calea, îţi alegi eternitatea.

1:1 Scriitorul îşi începe psalmul preamărind bucuria de a fi o persoană evlavioasă – o persoană care ascultă de Dumnezeu şi refuză să-i asculte pe cei care îl compromit sau îl ridiculizează. Prietenii şi asociaţii noştri pot avea o influenţă profundă asupra noastră, adesea în căi foarte subtile. Dacă noi stăruim în relaţii cu aceştia care sfidează ceea ce consideră Dumnezeu important, noi putem fi traşi în păcat şi putem deveni indiferenţi la voia lui Dumnezeu. Această atitudine este asemănătoare cu sfidarea. Îţi întăreşte prietenul tău credinţa sau o trage în jos? Influenţa prietenilor adevăraţi trebuie să te atragă mai aproape de Dumnezeu.

1:1 Psalmistul se concentrează pe întrebări seculare despre bucurie (sau fericire). În acest verset el ne spune ce să evităm – compania păcătoşilor sfidători. În următorul verset el ne spune ce să nu evităm – compania bucuriei lui Dumnezeu şi Cuvântului Său. Influenţa întunecată a păcătoşilor batjocoritori ne separă de radierea prezenţei plină de bucurie a lui Dumnezeu, cum un nor ameninţător ne separă de prezenţa îmbucurătoare a soarelui de dimineaţă.

1:2 Poţi învăţa cum să-L urmezi pe Dumnezeu prin meditarea la legile Lui. Meditarea înseamnă petrecerea timpului citim şi gândindu-te la Cuvântul lui Dumnezeu şi cum trebuie să schimbi trăirea ta după cum vrea Dumnezeu. Cunoaşterea şi meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu sunt primii paşi spre aplicarea lui în viaţa de zi cu zi. Dacă vrei să-L urmezi pe Dumnezeu cât mai aproape trebuie să ştii ce spune El.

1:2 Aceste „legi“ la care trebuie să meditezi include toată Scriptura: primele cinci cărţi ale lui Moise, profeţii şi alte scrieri. Cu cât cunoaştem mai mult din întregul scop al Cuvântului lui Dumnezeu, vom aveam mai multe resurse pentru deciziile noastre zilnice.

1:2 Există puţină înţelepciune în aceste versete – cu cât ne expunem mai mult la bucuria strălucitoare  a prezenţei lui Dumnezeu şi Cuvântului Său, cu atât mai mult cultivăm în noi duhul bucuriei. Pe de altă parte, cu cât permitem mai mult influenţei neclare a păcătoşilor batjocoritori să ne umbrească, cu atât mai mult ne separăm pe noi înşine de sursa marii bucurii. Dacă vrei deznădejde, petrece timp cu păcătoşii batjocoritori; dar dacă vrei bucurie, o vei găsi doar în prezenţa lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său.

1:3 Când Scriptura promite: „tot ce începe, duce la bun sfârşit“, acest lucru nu înseamnă că suntem imuni la eşecuri şi dificultăţi. Nici nu este o garanţie a sănătoţii, a bogăţiei şi a fericirii. Lucrul la care se referă Scriptura cu privire la prosperitate este acesta: atunci când înţelepciunea lui Dumnezeu este aplicată în vieţile noastre, rodul care creşte în noi va fi bun şi primeşte aprobarea lui Dumnezeu. Aşa cum un pom absoarbe apa şi produce fructe delicioase, şi noi absorbim Cuvântul lui Dumnezeu, producând acţiuni şi atitudini ce-L onorează pe Dumnezeu. Adevărata prosperitate este găsită prin cunoaşterea adevăratei valori a Cuvântului lui Dumnezeu!

1:4 Pleava este coaja exterioară ce trebuie depăratată ca să ajungi la miezul valoros din interiorul grăuntelui. Pleava este depărtată printr-un proces numit treierat şi vânturare. După ce planta este tăiată, ei o zdrobesc, apoi grăunţele sunt aruncate în aer. Pleava este uşoară şi este purtată departe chiar de cel mai mic vânt, în timp ce grăunţele bună cad înapoi pe pământ. Pleava este simbolul unei vieţi necredincioase care este purtată încoace şi încolo fără direcţie. Grăuntele bun este un simbol al vieţii credincioase care poate fi folosită de Dumnezeu.

1:5 Deşi oamenii răi înving uneori, Dumnezeu ne asigură că vine o zi când păcatele lor vor fi pedepsite (vezi Matei 25:31-46; Apocalipsa 6:16, 17; 20:11-15).

Advertisements
 

Teme principale – PSALMI

Filed under: Overviews — DevotionTime @ 6:31 pm
Tags: , , , , ,

Lauda

 • Explicaţie:Psalmii sunt cântări de laudă pentru Dumnezeu ca şi Creatorul, Ajutorul şi Răscumpărătorul nostru. Lauda este recunoaşterea, aprecierea şi exprimarea măreţiei lui Dumnezeu.
 • Importanţă: Concentrându-ne gândurile asupra lui Dumnezeu, ne îndeamnă să Îl lăudăm. Cu cât Îl cunoaştem mai mult, cu atât mai mult putem aprecia ceea ce face El pentru noi.

Puterea lui Dumnezeu

 • Explicaţie: Dumnezeu este Atotputernic şi întotdeauna El acţionează la timpul potrivit. El este suveran peste orice situaţie. Puterea lui Dumnezeu este arătată prin căile descoperite de El în creaţie, istorie şi Cuvântul Său.
 • Importanţă: Atunci când ne simţim fără putere, Dumnezeu ne poate ajuta. Puterea Sa poate depăşi disperarea oricărei dureri sau încercări. Întotdeauna ne putem ruga ca El să ne elibereze, să ne protejeze şi să susţină.

Iertarea

 • Explicaţie: Mulţi psalmi sunte rugăciuni intense de cerere a iertării lui Dumnezeu. El ne iartă atunci când ne mărturisim păcatele şi ne întoarcem de la ele.
 • Importanţă: Deoarece Dumnezeu ne iartă, noi putem să ne rugăm Lui în mod sincer şi direct. Atunci când noi primim iertarea Sa, noi trecem de la alienare la intimitate, de la vinovăţie la dragoste.

Mulţumirea

 • Explicaţie: Noi suntem recunoscărtori lui Dumnezeu pentru îngrijorarea, ajutorul şi mila Sa personală. El nu doar ne protejează, ne călăuzeşte şi ne iartă, ci creaţia Sa ne oferă tot ce avem nevoie.
 • Importanţă: Atunci când realizăm cum să beneficiem din cunoaşterea lui Dumnezeu, noi putem să ne exprimăm pe deplin mulţumirea faţă de El. Prin a-I mulţumi adesea, noi dezvoltăm spontaneitatea în viaţa noastră de rugăciune.

Încrederea

 • Explicaţie: Dumnezeu este credincios şi drept. Atunci când ne putem încrederea în El, El ne linişteşte inimile. Deoarece El a fost credincios de-al lungul istoriei, noi putem să ne încredem în El în vreme de necaz.
 • Importanţă: Oamenii pot fi nedrepţi şi prietenii ne pot părăsi. Dar noi puten să ne încredem în Dumnezeu. Cunoscându-L pe Dumnezeu într-un mod intim, ne conduce departe de îndolială, frică şi singurătate.
 

Date generale – PSALMI

Filed under: Overviews — DevotionTime @ 4:35 pm
Tags: , , , , ,

Scop: ca să ofere artă poetică pentru exprimarea laudei, închinării şi confuziei faţă de Dumnezeu.

Autori: David a scris 73 de psalmi; Asaf a scris 12; fiii lui Core au scris 9; Solomon a scris 2; Heman (cu fiii lui Core), Etan şi Moise, fiecare a scris un psalm; şi 51 de psalmi sunt anonimi. Noul Testament atribuie doi dintre psalmii anonimi (Psalmul 2 şi 95) lui David (vezi Fapte 4:25; Evrei 4:7).

Data scrierii: între vremea lui Moise (în jurul anului 1440 î.Hr.) şi robia babiloniană (586 î.Hr.).

Cadru: Pentru cea mai mare parte, psalmii nu au fost destinaţi să fie naratări ale evenimentelor istorice. Totuşi, deseori ei fac paralele în istorie, cum ar fi plecarea lui David de la Saul şi păcatul lui David cu Bat-Şeba.

Verset-cheie: „Tot ce are suflare, să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!“ (150:6).

Persoană-cheie: David

Loc-cheie: Templul sfânt al lui Dumnezeu

 

SCHIŢA CĂRŢII

 • Cartea întâi a psalmilor (1-41)

Cât timp psalmii sunt organizaţi după subiecte, lucru care este de ajutor ca să compari temele dominante în fiecare secţiune a psalmilor din cele cinci cărţi ale lui Moise. Această primă colecţie de psalmi, scrisă în principal de David, este similară cu cartea Genesa. Aşa cum Genesa ne spune cum a fost creată omenirea, cum a căzut în păcat şi care este apoi promisiunea răscumpărării, mulţi din aceşti psalmi dezbat omenirea binecuvântată, căzută şi răsumpărată de Dumnezeu.

 • Cartea a doua a psalmilor (42-72)

Această colecţie de psalmi, scrisă în principal de David şi fiii lui Core, este similară cu cartea Exod. Aşa cum Exod descrie naţiunea lui Israel, mulţi din aceşti psalmi descriu natiunea ruinată şi apoi restabilită. Aşa cum Dumnezeu a restabilit naţiunea lui Israel, El ne restabileşte şi pe noi. Nu trebuie să găsim prima dată soluţii, ci putem merge la Dumnezeu cu problemele noastre şi să-I cerem ajutor.

 • Cartea a treia a psalmilor (73-89)

Aceşti psalmi, scrişi în principal de Asaf, sunt similari cu cartea Levitic. La fel cum Levitic discută despre Cortul Întâlniri şi sfinţenia lui Dumnezeu, mulţi din aceşti psalmi vorbesc despre Templu şi întronarea lui Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu este Atotputernic, noi putem veni la el pentru eliberare. Aceşti psalmi Îl laudă pe Dumnezeu deoarece El este sfânt şi sfinţenia Lui perfectă merită închinarea şi reverenţa noastră.

 • Cartea a patra a psalmilor (90-106)

Psalmii din această carte, scrişi în principal de autori necunoscuţi, sunt similari cu cartea Numeri. Aşa cum Numeri discută relaţiile naţiunii lui Israel cu naţiunile înconjurătoare, aceşti psalmi adesea menţionează relaţia împărăţiei lui Dumnezeu atotcuprinzătoare cu celelalte naţiuni. Deoarece noi suntem cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu, noi putem menţine evenimentele şi problemele pământului în perspectiva lor corespunzătoare.

 • Cartea a cincea a psalmilor (107-150)

Această colecţie de psalmi, scrisă în principal de David, este similară cu cartea Deuteronom. La fel cum Deuteronom este preocupată cu Dumnezeu şi Cuvântul Lui, aceşti psalmi sunt imnuri de laudă şi mulţumire pentru Dumnezeu şi Cuvântul Lui. Majoritatea psalmilor sunt, în original, puşi pe muzică şi folosiţi în închinare. Putem folosi astăzi aceşti psalmi la fel cum erau folosiţi în trecut, ca o colecţie de imnuri de laudă şi închinare. Aceasta este o carte care trebuie să ne facă inimile să cânte.