DevotionTime

Iov 17-18 January 22, 2011

Filed under: Dailies,Iov — DevotionTime @ 1:08 am
Tags: , , , , ,

17:10 Cei trei prieteni ai lui Iov au avut reputaţia de a fi înţelept, dar Iov a spus că niciunul dintre ei nu a arătat înţelepciune. Dar Dumnezeu susţine cererea lui Iov în 42:7, unde El îi condamnă pe acei oameni pentru descrierea Lui falsă. În mod evident acești oameni au avut o falsă părere despre înțelepciune. Ei au presupus că deoarece ei erau prosperi și aveau succes, Dumnezeu trebuia să fie mulțumit cu modalitatea în care trăiau și gândeau ei. Totuși, Iov le-a spus prietenilor că ei au început cu o idee greşită. Succesul pământesc şi prosteritatea nu dau dovadă de credinţă în Dumnezeu. De asemenea, probleme şi nenorocirile nu dau dovadă de lipsă de credinţă. Oamenii cu adevărat înţelepţi ştiu că înţelepciunea vine doar de la Dumnezeu, nu din succesul sau eşecul uman. Şi oamenii cu adevărat înţelepţi nu-l vor părăsi niciodată pe Dumnezeu. În cele din urmă, Dumnezeu dovedeşte că Iov era mai înţelept decât oricare dintre prietenii lui.

17:15 Iov și-a pierdut orice speranţă de restaurare viitoare a bogăţiei şi familiei şi s-a înfăşurat în gândurile morţii şi restul din nenorocirea şi durerea promise. Răsplătirile despre care vorbeau prietenii lui Iov erau toate legate de această viaţă prezentă. Ei erau tăcuţi cu privire la posibilitatea vieţii după moarte. Noi trebuie să avem grijă să evităm vizualizarea vieţii în termenii acestei lumi prezente, deoarece Dumnezeu promite credinţă care nu se termină în viitor.

18:1 Bildad s-a gândit că știa cum ar trebui să fie condus universul și el vede viața lui Iov ca o ilustrare a consecințelor păcatului. El a respins partea lui Iov din poveste deoarece nu se potrivea cu perspectiva lui asupra vieții. A fost mai ușor pentru Bildad să condamne deoarece greșelile lui erau evidente; totuși, din păcate, adesea noi acționăm în același mod când ideile noastre sunt amenințate.

18:14 „Împăratul spaimelor“ era o figură de stil care se referă la moarte. Bildad a văzut moartea ca un mare devorator (18:13), dar Biblia ne învaţă că Dumnezeu are puterea să înghită chiar şi moartea (Psalmul 49:15; 1 Corinteni 15:55, 56).

18:21 Al doilea discurs al lui Bildad nu era cu nimic diferit de primul, cu excepţia că acesta a fost mai dur, ca şi al lui Elifaz. Când facem faţă dificultăţilor, durerii şi suferinţei, noi putem să ne aşteptăm la bunele intenţii ale lui Bildad să vină şi ele, citând proverbe şi oferind sfaturi şi să nu ne chiar asculte sau să se identifice cu durerea noastră. Mai degrabă decât să caută să înţeleagă, ei oferă răspunsuri lipsite de ajutor şi banale. Când primim astfel de sfaturi inutile, ascultăm politicoşi. Apoi când sortăm sfaturile ajutătoare din cuvintele goale, vorbim cu Dumnezeu despre ce am discutat. Când oferim sfaturi, să evităm cuvintele goale şi cantitative. Este mult mai important să transmitem purtare de grijă şi sprijin decât să ne îngrijorăm cu privire la a spune lucruri drepte.

Advertisements