DevotionTime

Iov 25-26 January 27, 2011

Filed under: Dailies,Iov — DevotionTime @ 12:37 pm
Tags: , , , , , ,

25:1 Ultimul discrus al lui Bildad a fost slăbuţ. A evitat exemplele lui Iov de prosperitate a celor răi. În loc de a încerca să-l refuze pe Iov, Bildad l-a acuzat pe Iov de mândrie deoarece el a susţinut că suferinţa lui nu era rezultatul unui păcat. Iov niciodată nu a susţinut că este fără păcat, ci doar că păcatul lui nu putea fi cauza problemei lui prezente.

25:6 Este important să înţelegi că Bildad, nu Dumnezeu, a numit omul vierme. Fiinţele umane sunt create în imaginea lui Dumnezeu (Genesa 1:26, 27). Psalmul 8:5 spune că omul este „cu puţin mai pe jos decât Dumnezeu“. Bildad se poate să fi folosit o descriere peotică ca să pună în contrast valoarea şi puterea lui Dumnezeu.

26:1 Iov avea o distincţie de a oferi cel mai lung discurs în carte – şase capitole – ţesând împreună imagini ale tainei şi puterii lui Dumnezeu într-un poem minunat al încrederii. Începând cu respingera ultimului răspuns al lui Bildad (Iov 25), apoi Iov i-a spus lui Bildad şi prietenilor lui că ei probabil nu ştiu totul despre Dumnezeu. Înţelepciunea nu-şi are originea în această viaţă sau în mintea umană – vine din Dumnezeu (28:27, 28). Iov îşi apără viaţa dreaptă şi onestă. În timp ce a recunoscut că el nu este perfect, Iov susţine că motivaţiile sale sunt corecte.

26:2-4 Cu un mare sarcasm, Iov a atacat comentariile prietenilor săi. Explicaţiile lor teologice au eşuat să aducă vreun ajutor deoarece ei nu erau capabili să transforme cunoştinţele lor într-un sfat util. Când avem de a face cu oamenii, este mult mai important să-i iubim şi să-i înţelegem mai mult decât să-i analizăm sau să le dăm sfaturi. Compasiunea produce rezultate mai măreţe decât critica sau învinuirea.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s