DevotionTime

Psalmul 17 January 28, 2011

Filed under: Dailies,Psalmi — DevotionTime @ 11:10 am
Tags: , , , , , , , ,

17:3 A spus David că este fără păcat? Declaraţia lui David nu a fost o presupunere mândră a purităţii, a fost o neînţelegere al relaţiei lui cu Dumnezeu. În 14:3 David spune: „toţi s-au rătăcit“. El a realizat că a comis într-adevăr păcat, cum fac toţi oamenii, dar relaţia lui cu Dumnezeu era una a părtşiei şi a pocăinţei constante şi a iertării. Totuşi, bunătatea sa vine din a căuta să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod intim. Prin contrast, nebunii (14:1-3) sunt răi deoarece ei L-au respins pe Dumnezeu şi astfel nu s-au pocăit sau nu au primit iertarea lui Dumnezeu.

17:8 „Umbra aripilor Tale“ este o figură de stil care simbolizează protecţia lui Dumnezeu. El ne păzeşte la fel cum o mamă îşi protejează tinerii ei acoperindu-i cu aripile ei. Moise a folosit aceeaşi metaforă în Deuteronom 32:11.

17:8 David i-a cerut lui Dumnezeu să-l preţuiască la fel de mult ca pe ochii Săi şi lase ca măsura cu care îl preţuieşte să fie, de asemenea, o măsură de protecţie. Noi nu trebuie să deducem că oarecum am ratat protecţia lui Dumnezeu dacă experimentăm probleme. Protecţia lui Dumnezeu are scopuri mult mai mari decât evitarea durerii; este să ne facă slujitori mult mai buni pentru El. Dumnezeu ne protejează văzându-ne prin circumstanţe, nu ajutându-ne să scăpăm de ele.

17:13-15 Noi ne înșelăm pe noi înșine când măsurăm bucuria sau mulțumirea în viață prin cantitatea bogăției pe care o posedăm. Când punem bogățiile în vârful sistemului nostru de valori, confortul zilei de astăzi pune în umbră valoarea eternă a relaţiei noastre cu Dumnezeu. Ne gândim că vom fi bucuroşi sau mulţumiţi când devenim bogaţi, doar ca să descoperim că ele nu aduc nimic, doar plăceri trecătoare. Adevărata măsurare a bucuriei sau mulţumirii este una eternă. Vei găsi adevărata buncurie dacă îţi vei pune bogăţiile eterne mai presus de bogăţiile pământeşti.

17:15 David a crezut în viaţa de după moarte. Există versete importante în Vechiul Testament care susţin această concepţie că „treaz“ se referă la speranţa în înviere. Unele dintre ele sunt: Iov 19:25-27; Psalmii 11:7; 49:15; 73:23; 139:17, 18; Isaia 26:19; şi Daniel 12:2, 13.

Advertisements
 

Iov 27-28

Filed under: Dailies,Iov — DevotionTime @ 10:35 am
Tags: , , , , , ,

27:6 În mijlocul tuturor acuzaţiilor, Iov a fost capabil să declare: „Conştiinţa mea este clară.“ Doar o trăire dreaptă înaintea lui Dumnezeu poate aduce o conştiinţă curată şi ce important devine discursul lui Iov atunci când a fost acuzat. Ca şi Iov, nu putem să pretindem vieţi fără păcat, dar putem pretinde vieţi iertate. Atunci când ne mărturisim păcatele noastre lui Dumnezeu, noi suntem iertaţi şi ne putem trăi vieţile cu conştiinţa curată (1 Ioan 1:9).

27:13-23 Iov a fost de acord cu prietenii săi în privinţa faptului că la sfârşit cel rău va fi distrus, dar el nu a fost de acord cu faptul că el era rău şi merita pedeapsa. Majoritatea pedepselor spuse de Iov nu i s-au întâmplat, şi în mod sigur niciodată nu şi-a dorit să „fugă de Dumnezeu“. Aşa că el nu s-a inclus pe sine ca unul dintre cei răi. În cotrast, el a continuat să pledeze pentru Dumnezeu ca să vină şi să-l justifice.

28:12 Oamenii pot realiza tot felul de minuni tehnologice. Ei pot găsi stele invizibile pentru ochi, pot călători în spaţiu, ei pot memora cantităţi mari de informaţii pe un microcip. Dar chiar şi cel mai mare om de ştiinţă, pe cont propriu, este o pierdere să descopere înţelepciunea din viaţa lor de zi cu zi. Doar Dumnezeu le poate arăta unde să caute ca să găsească înţelepciunea deoarece El este sursa înţelepciunii (28:27). Adevărata înţelepciune este a avea perspectiva lui Dumnezeu asupra vieţii. Ca şi Creatorul vieţii, doar El ştie ce este mai bine pentru creaţia Sa. Este inutil pentru noi să încercăm să devenim înţelepţi pur şi simplu prin propriile observaţii şi eforturi, deoarece Dumnezeu singur vede cel mai mare scop pentru lumea Sa.

28:13 Iov a declarat că înţelepciunea nu poate fi găsită prin viaţă. Este natural pentru oamenii care nu înţeleg importanţa Cuvântului lui Dumnezeu să caute înţelepciunea aici pe pământ. Ei caută la filozofi şi alţi lideri ca să le de-a o direcţie pentru viaţă. Totuşi, Iov a spus: „Nu este aici“. Niciun lider sau grup de lideri nu pot produce sufiecientă cunoaştere sau cunoştinţe ca să explice în totalitate experienţa umană. Ultima interpretare a vieţii, a cine suntem şi unde mergem, trebuia să vină din afară şi mai presus de viaţa noastră muritoare. Când căutăm călăuzire, caută să cunoşti înţelepciunea lui Dumnezeu aşa cum este făcută clar în Biblie. Ca să fim ridicaţi deasupra limitelor vieţii, noi trebuie să cunoaştem şi să ne încredem în Domnul vieţii.

28:16 Aurul din Ofir era considerat cel mai fin aur care exista. Ofir probabil era localizat în Africa sau de-a lungul coastei arabe. Indiferent unde se află, era o distanţa bună până în Israel, pentru bărcilor împăratului Solomon i-au luat trei ani ca să parcurgă călătoria (1 Împăraţi 10:22).

28:28 „Frica de Domnul“ este tema cheie în literatura Bibliei (de la Iov până la Cântarea Cântărilor). Înseamnă a avea respect şi adoraţie pentru Dumnezeu şi a simţi veneraţie a majestăţii şi puterii Sale. Acesta este punctul de plecare pentru a găsi adevărata înţelepciune (vezi Proverbe 1:7-9).