DevotionTime

Psalmul 46 March 25, 2011

Filed under: Dailies,Psalmi — DevotionTime @ 1:39 pm
Tags: , , , , ,

46:1-3 Teama munților sau a orașelor brusc s-a prăbușit în mare printr-o catastrofă nucleară. Dar psalmistul spune că chiar dacă s-ar sfârși lumea, „nu trebuie să ne temem!“ Chiar în fața celei mai extraordinare distrugeri, el exprimă o liniște încrezătoare în abilitatea lui Dumnezeu de a-l salva. Pare imposibil să faci față sfârșitului lumii fără teamă, dar Biblia este clară – Dumnezeu este refugiul nostru chiar când ne confruntăm cu distrugerea totală. El nu este doar adăpost temporar; El este refugiul nostru etern și poate oferi putere chiar și atunci când facem față distrugerii globale.

46:4, 5 Multe orașe mari au râuri care le străbat, susținând viața oamenilor și devenind un centru de comerț. Ierusalim nu avea un râu, dar Îl avea pe Dumnezeu, ca un râu, care susținea viețile oamenilor și era centrul atențiilor lor. Atâta timp cât Dumnezeu trăiește printre oameni, cetatea este neînvinsă. Dar atunci când oamenii Îl abandonează, Dumnezeu îi părăsește, și Iersualim cade pradă armatei babiloniene.

46:10 Războiul și distrugerea sunt inevitabile, dar victoria finală este a lui Dumnezeu. La un moment dat, toți vom sta tăcuți înainte Dumnezeului Atotputernic. Cu atât mai mult este corect să stăm acum tăcuți în liniște reverentă ca să-L onorăm pe El și puterea și maiestatea Sa. Ia-ți timp în fiecare zi să fii tăcut și să-L glorifici pe Dumnezeu.

Advertisements
 

Psalmul 45 March 24, 2011

Filed under: Dailies,Psalmi — DevotionTime @ 12:10 pm
Tags: , , , , , , ,

45:1 Acesta este un psalm „mesianic“ deoarece el descrie într-un mod profetic relația viitoare a lui Mesia cu biserica, trupul credincioșilor Lui. Versetul 2 exprimă binecuvântările abundente ale lui Dumnezeu în Mesia; 45:6-8 găsește împlinirea adevărată în Cristos (Evrei 1:8, 9). Biserica este descrisă ca mireasa lui Cristos în Apocalipsa 19.

45:1 În acest cântec regal de nuntă, mirele este un bărbat care are totul – putere, poziție, bogăție și o mireasă frumoasă. Dar jertfa regelui nu este datorită acestor lucruri, ci datorită faptului că îi făcea plăcere lui Dumnezeu. El susține adevărul, umilința și dreptatea, iubește binele și urăște răul, și pentru aceasta și-a câștigat lauda multe națiuni. Adevărata regalitate nu este caracterizată de haine purtate sau de tronuri ocupate, ci de o ascultare credincioasă a celei mai mari regalități, Regele Regilor. Noi am fost chemați să fim „o preoție împărătească, un neam sfânt“, și noi onorăm regalitatea prin onorarea Domnului nostru Rege care ne-a oferit acest lucru.

45:8 Mirul este o gumă parfumată dintr-un anumit tip de copaci din Arabia folosit în mod general la parfumuri. Aloe, o mirodenie, se poate să vină din lemn de santal, cu o granulație fină și un lemn parfumat adesea folosit pentru cutii și cufere pentru depozitare (vezi de asemenea Proverbe 7:14-17; Cântarea Cântărilor 4:13, 14). Scorțișoara crește ca un scaiete; aroma sa dulce vine din rădăcinile plantei.

45:13-17 În aceată poezie frumoasă avem o imagine a miresii lui Cristos, biserica, descrisă cu o bogăție de binecuvântări.

 

Psalmul 44 March 23, 2011

Filed under: Dailies,Psalmi — DevotionTime @ 6:37 pm
Tags: , , , , ,

44:1 Acest psalm se poate să se fi cântat la ocazii ca cea din 2 Cronici 20:18, 19 unde credinciosul împărat Iosafat era înconjurat de dușmani și leviții au cântat Domnului înainte de luptă.

44:1-3 „Izgonând neamurile păgâne din țară“ se referă la ocuparea țării Canaan (Țara Promisă) descrisă în cartea Iosua. Dumnezeu a oferit țara lui Israel și ei au intrat în ea și au izgonit pe cei care erau răi și determinați să se opună lui Dumnezeu. Israel era stabilit să stea în țară și să fie o mărturie a puterii și dragostei lui Dumnezeu pentru lume. Înconjurat de vrăjmași, psalmistul își amintește ceea ce Dumnezeu făcuse pentru poporul Lui și i-a acceptat inima. Noi putem avea aceeași încredere în Dumnezeu când ne simțim atacați.

44:22 Israel a învins în ciuda credinței lor (44:17) și a ascultării (44:18) de Dumnezeu. Psalmistul nu poate înțelege de ce Dumnezeu permite să se întâmple acest lucru, dar el nu renunță la speranța descoperirii răspunsului (44:17-22). Deși el simte că suferința lui este nemeritată, el destăinuie adevăratul motiv pentru suferință în acest verset. El suferea din cauză că l-a slujit pe Dumnezeu. Pavel a citat plângerea psalmistului (Roamni 8:36) ca să arate că trebuie să fim întotdeauna gata să facem față morții pentru cauza lui Cristos. Astfel, suferința noastră se poate să nu fie o pedeapsă, ci o cicatrice din bătălie care să ne demonstreze loialitatea.

44:22-26 Scriitorul cere lui Dumnezeu să-și salveze poporul prin dragostea Sa constantă – ei „sunt ca și oile care așteaptă tăierea“. Nimic nu ne poate separa de dragostea lui Dumnezeu, nici chiar moartea (Romani 8:36-39). Când ți-e teamă pentru viața ta, cere-i lui Dumnezeu salvare și amintește-ți că nici chiar moartea fizică nu te pot separa de El.

44:23-25 Cuvintele psalmistului sugerează că el nu crede că Dumnezeu l-a părăsit; în schimb, el insista ca Dumnezeu să se grăbească să-l ajute, îngrijorându-se de ce Dumnezeu părea că doarme. O paralele din Noul Testament este în Marcu 4:35-41, unde Isus adoarme în barcă în timpul furtunii. Nu înseamnă că Isus nu era preocupat, ci că El avea o lecție să-i învețe pe ucenicii Săi.

 

Psalmul 43 March 22, 2011

43:3 Sion este un alt nume pentru Ierusalim. David a numit acest oraș capitala Israelului. Templul a fost zidit în Ierusalim pe un deal adesea numit muntele sfânt deoarece a fost locul unde oamenii Îl întâlneau pe Dumnezeu în închinare și rugăciune.

43:3, 4 Psalmistul Îi cere lui Dumnezeu să-și trimită lumina și adevărul ca să-l călăuzească la Templu unde Îl va întâlni pe Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu (vezi 1 Ioan 2:27) oferă calea dreaptă pentru urmat și lumina lui Dumnezeu (vezi 1 Ioan 1:5) oferă viziunea clară pentru a urma această cale. Dacă te simți înconjurat de întuneric și incertitudine, urmează lumina și adevărul lui Dumnezeu care te va aduce înapoi la El.

 

Psalmul 42 March 21, 2011

Filed under: Dailies,Psalmi — DevotionTime @ 11:16 pm
Tags: , , , , , ,

42:1 Psalmii 42-49 sunt scriși de fiii lui Core. Core a fost un levit care a adus răzvrătirea împotriva lui Moise (Numeri 16:1-35). El a fost omorât, dar urmașii lui au rămas credincioși lui Dumnezeu și au continuat să-L slujească pe Dumnezeu în Templu. David a uns bărbații din neamul lui Core ca să slujească ca lideri ai corului (1 Cronici 6:31-38) și ei au continuat să fie muzicienii Templului pentru sute de ani (2 Cronici 20:18, 19).

42:1, 2 Așa cum viața unui cerb depinde de apă, viețile noastre depind de Dumnezeu. Acei care-L caută și care doresc fierbinte să-L înțeleagă găsesc viața care nu se sfârșește niciodată. Simțindu-se separat de Dumnezeu, acest psalmist nu s-a putut odihni până când relația lui cu Dumnezeu nu a fost restaurată deoarece el știa că viața lui depinde de aceasta.

42:4, 5 Scriitorul acestui psalm a fost descurajat deoarece el a fost exilat într-un loc departe de Ierusalim și nu se putea închina în Templu. Deoarece el își amintea de paradele vesele pe care le conducea la Templu în zilele de sărbătoare, el trebuia să fi fost un lider național sau un oficial la Templu. Pe perioada acestor sărbători oferite de Dumnezeu, națiunea își amintea tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Multe din aceste sărbători sunt explicate în Levitic 23.

42:6 Depresia este una dintre cele mai comune suferinți emoționale. Un antidot pentru depresie este să meditezi la mărturia bunătății lui Dumnezeu pentru poporul său. Acest lucru îți va abate mintea de la situația prezentă și va oferi speranță că se va îmbunătăți. Concentrează-ți gândurile pe abilitatea lui Dumnezeu de a te ajuta mai mult decât pe inabilitatea ta de a te ajute pe tine însuți. Când te simți depresiv, profită de acest psalm antidepresiv.

 

Psalmul 29 February 16, 2011

Filed under: Dailies,Psalmi — DevotionTime @ 4:08 pm
Tags: , ,

29: 5, 6 Cedrii din Liban erau cu adevărat „copaci uriaşi“. Ei putea creşte până la 37 de metri în înălţime şi 9 metri grosime. O voce care putea despica cedrii Libanului trebuie să fii fost o voce puternică – vocea lui Dumnezeu.

29:10 Potopul menţionat aici este acelaşi cunvânt ebraic cu cel pentru marele potop ce a acoperit pământul în zilele lui Noe.

29:10, 11 Pe parcursul istoriei, Dumnezeu şi-a dezvăluit puterea Sa prin intermediul miracolelor mare ale naturii, cum ar fi marele potop (Genesa 6-9). El a promis că va continua să-şi dezvăluie puterea. Pavel ne îndeamnă să înţelegem cât este de mare puterea lui Dumnezeu (Efeseni 1:18-23). Aceeaşi putere care l-a înviat pe Cristos din morţi este disponibilă pentru toţi cei ce cred. Când te simţi slab şi limitat, aminteşte-ţi că Dumnezeu îţi poate oferi putere. Puterea care controlează creaţia şi învinge moartea este disponibilă pentru tine.

 

Psalmul 28 February 15, 2011

Filed under: Dailies,Psalmi — DevotionTime @ 4:46 pm
Tags: , , , ,

28:3-5 Este uşor să pretinzi prietenie. Adesea oamenii răi se maschează în bunătate, pretinzând bunăvoinţă sau prietenie pentru a-şi câştiga propriile sfârşituri. David, în poziţia sa roială, se poate să fii întâlnit mulţi care au pretins prietenie doar pentru a-şi atinge propriile scopuri. David a ştiut că Dumnezeu îi va pedepsi corespunzător, dar el s-a rugat ca pedeapsa lor să vină rapid. Adevăraţii credincioşi trăiesc vieţi oneste înaintea lui Dumnezeu şi înaintea celorlalţi.

28:7 În lumea sportului este o expresie: „O bună ofensă este o bună apărare“. În lupta spirituală din jurul nostru, Dumnezeu este puterea şi scutul nostru. El este apărarea noastră împotriva a tot ce ar putea să ne facă rău. Dacă noi ne încredem în El, El cu siguranţă ne va apăra de atacurile răutăcioase ale vrăjmaşilor noştri.