DevotionTime

Date generale – ECLESIASTUL March 21, 2011

Filed under: Overviews — DevotionTime @ 8:29 pm

Scop: pentru a menaja generațiile viitoare cu privire la amărăciunea învățării din propria lor experiență că viața este lipsită de sens departe de Dumnezeu

Autor: Solomon, deși nu toate pasajele îl menționează pe nume

Destinatari: supușilor lui Solomon în particular, și tuturor oamenilor în general

Data scrierii: Probabil în jurul anului 935 î.Hr., târziu în timpul vieții lui Solomon

Cadru: Solomon privește înapoi în viața lui, mare parte în care a trăit departe de Dumnezeu

Verset-cheie: „Să ascultăm, deci, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om“ (12:13).

Advertisements
 

Date generale – EVREI March 7, 2011

Filed under: Overviews — DevotionTime @ 11:58 am
Tags: , ,

Scop: să prezinte suficienţa şi superioritatea lui Cristos

Autor: Pavel, Luca, Barnaba, Apolo, Sila, Filip, Priscila şi alţii au fost sugeraţi deoarece numele autorului nu este oferit în textul biblic. Oricine vorbeşte lui Timotei ca „frate“ (13:23).

Destinatari: creştinii evrei care probabil s-au întors la iudaism, probabil datorită imaturităţii, datorită lipsei de înţelegere a adevărurilor biblice. Ei par a fi „a doua generaţie“ de creştini (2:3).

Data scrierii: probabil înaintea distrugerii Templului din Ierusalim în 70 î.Hr., întrucât se face referire la sacrificii şi ceremonii religioase în această carte, dar nu se menţinează distrugerea Templului.

Cadru: aceşti creştini evrei probabil erau în cursul unei persecuţii aspre, atât socială, cât şi fizică, de la evrei până a romani. Cristos nu s-a întors ca să-şi stabilească Împărăţia şi oamenii aveau nevoie să fie asiguraţi că creştinismul era adevărat şi că Isus este cu adevărat Mesia.

Verset-cheie: „El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte“ (1:3).

Oameni cheie: bărbaţii şi femeile credinţei din Vechiul Testament (capitolul 11)

Trăsături speciale: deşi Evrei este numită „o scrisoare“ (13:22), are forma şi conţinutul unei predici.

 

Date generale – PROVERBE February 8, 2011

Filed under: Overviews — DevotionTime @ 10:30 pm
Tags: , , ,

Scop: Ca să înveţe oamenii despre cum să fie înţeleşi, corecţi şi cinstiţi în tot ceea ce ei fac, să-i facă pe cei simpli înţelepţi, să-i avertizeze pe oamenii tineri despre câteva probleme cu care vor avea de a face, şi să-i ajute pe cei înţelepţi să devină lideri buni (vezi 1:2-6) – pe scurt, să aplice înţelepciunea divină în viaţa de zi cu zi şi să ofere instruciuni morale.

Autor: Solom a scris mare parte din această carte, cu contribuţia lui Agur şi Lemuel la unele părţi de la sfârşit.

Data scrierii: Solom a scris şi a adunat majoritatea acestor proverbe timpuriu în timpul domniei lui.

Cadru: Aceasta este o carte a zicalelor înţelepte, o carte pentru a învăţa oamenii cum să trăiască vieţi evlavioase în timpul repetiţiei gândurilor înţelepte.

Verset-cheie: „Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura“ (1:7).

Trăsături speciale: Cartea foloseşte diverse forme literare: poezie, paralele scurte, întrebări vădite şi cuplete. Alte instrumente literare includ antiteza, comparaţia şi personificarea.

 

Teme principale – Iov January 13, 2011

Filed under: Overviews — DevotionTime @ 12:18 am
Tags: , , , ,

Suferinţa

 • Explicaţie: Fără o greşeală proprie, Iov şi-a pierdut bogăţia, copiii şi sănătatea. Chiar şi prietenii lui au fost convişi că Iov a adus suferinţa datorită lui însuşi. Pentru Iov, cea mai mare încercare nu a fost durerea sau pierderea; a fost faptul că nu a fost capabil să înţeleagă de ce Dumnezeu a permis ca el să sufere.
 • Importanţă: Suferinţa poate fi, dar nu întotdeauna, o pedepsire a păcatului. În acelaşi mod, prosperitatea nu este întotdeauna o răsplată pentru a fi bun. Acei care Îl iubesc pe Dumnezeu nu sunt exceptaţi de probleme. Deşi probabil noi nu sunt capabili să înţelegem pe deplin încercarea care o experimentăm, acest lucru ne poate conduce să-L redescoperim pe Dumnezeu.

Atacurile Satanei

 • Explicaţie: Satan a încercat să aducă o despărţire între Iov şi Dumnezeu prin a-l face pe Iov să creadă că suveranitatea lui Dumnezeu asupra lumi nu este dreptă şi corectă. Satan i-a cerut lui Dumnezeu permisiunea să ia lui Iov bogăţia, copiii şi sănătatea. Satan a fost limitat la ceea ce i-a permis Dumnezeu.
 • Importanţă: Noi trebuie să învăţăm să recunoaştem şi să nu ne temem de atacurile Satanei, deoarece el nu poate depăşi limitele impuse de Dumnezeu. Nu lăsa ca nicio experienţă să aducă o despărţire între tine şi Dumnezeu. Deşi nu putem controla modul în care va ataca Satan, întotdeauna poţi alege modul în care vei răspunde atunci când se va întâmpla.

Bunătatea lui Dumnezeu

 • Explicaţie: Dumnezeu este Atotştiutor şi Atotputernic. Voia Lui este perfectă, şi totuşi El nu acţionează întotdeauna în modurile care le înţelegem noi. Suferinţa lui Iov nu are sens deoarece toată lumea a crezut că oamenii buni se presupune că prosperă.
 • Importanţă: Deşi Dumnezeu este prezent pretutindeni, la un moment dat El poate fi simţit foarte departe. Acest lucru poate să ne determine să ne simţim singuri şi să ne îndoim de purtarea Lui de grijă pentru noi. Noi trebuie să-I slujim lui Dumnezeu pentru cine este El, nu pentru ceea ce simţim noi. El nu este niciodată insensibil la suferinţa noastră. Deoarece Dumnezeu este suficient, noi trebuie să stăm lângă El.

Mândria

 • Explicaţie: Prietenii lui Iov au fost siguri că ei sunt corecţi în judecata lor. Dumnezeu i-a mustrat pentru mândria şi aroganţa lor. Înţelepciunea oamenilor este întotdeauna parţială şi temporară, aşa că mândria nejustificată în concluziile noastre este păcat.
 • Importanţă: Noi trebuie să fim atenţi să nu îi judecă pe ceilalţi care suferă. S-ar putea să dăm dovadă de păcatul mândriei. Noi trebuie să fim precauți în menținerea certitudinii propriilor concluzii despre cum ne tratează Dumnezeu. Atunci când ne felicităm pe noi înşine pentru că suntem drepţi, noi devenim mândri.

Încrederea

 • Explicaţie: Dumezeu singur a ştiut scopul din spatele suferinţei lui Iov şi totuşi EL nu a explicat niciodată acest lucru lui Iov. În ciuda acestora, Iov nu a renunţat niciodată la Dumnezeu – chiar şi în mijlocul suferinţei. El niciodată nu a înlocuit speranţa lui cu experienţele sale, prietenii săi, înţelepciunea lui sau bogăţia lui. Iov a pus accentul pe Dumnezeu.
 • Importanţă: Iov a arătat un fel de încredere care ar trebui să o avem şi noi. Atunci când pierdem totul, noi recunoaştem că Dumnezeu este tot ce noi am avut vreodată. Noi nu trebuie să-I cerem lui Dumnezeu să ne explice totul. Dumnezeu ni s-a dat pe Sine, dar nu şi toate detaliile planurilor Sale. Noi trebuie să ne amintim că această viaţă, cu toate încercările ei, nu este destinul nostru final.
 

Date generale – Iov

Filed under: Overviews — DevotionTime @ 12:17 am
Tags: , , , , , ,

Scop: să demonstreze suveranitatea lui Dumnezeu şi însemnătatea credinţei adevărate. Se adresează întrebării: „De ce suferă cei neprihăniţi?“

Autor: probabil Iov. Unii sugerează că Moise, Solomon sau Elihu.

Data scrierii: necunoscută. Evenimentele scrise probabil s-au petrecut în timpul patriarhilor, aproximativ 2000-1800 î.Hr.

Cadru: ţara Uţ, localizată probabil în nord-estul Palestinei, aproape de deşertul dintre Damasc şi râul Eufrat.

Verset-cheie: „Domnul a zis Satanei: «Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău. El se ţine tare în neprihănirea lui şi tu Mă îndemni să-l distrug fără motiv».“ (Iov 2:3).

Oameni cheie: Iov, Elifaz din Temna, Bildad din Şuah, Ţofar din Naama, Elihu din Buz

Trăsături speciale: Iov este prima carte poetică din Biblia ebraică. Mulţi cred că aceasta este cea mai veche carte din Biblie. Cartea ne oferă gânduri despre lucrarea Satanei. Ezechiel 4:14, 20 şi Iacov 5:11 îl menţionează pe Iov ca un personaj istoric.

SCHIŢA CĂRŢII

 • Iov este testat (1:1-2:13)

Iov, un om bogat şi drept, şi-a pierdut posesiunile, copiii şi sănătatea. Iov nu a înţeles de ce a suferit. De ce a permis Dumnezeu ca să sufere copiii lui? Deşi există o explicaţie, s-ar putea să nu o ştim atât timp cât trăim pe acest pământ. Între timp, noi trebuie întotdeauna să fim gata pentru testare în vieţile noastre.

 • Trei prieteni îi răspund lui Iov (3:1-31:40)
 1. Prima rundă de discuţii
 2. A doua rundă de discuţii
 3. A treia rundă de discuţii

Prietenii lui Iov admis greşit că suferinţa întotdeauna vine ca rezultat al păcatului. Cu acest lucru în minte, ei au încercat să-l convingă pe Iov să se pocăiască de păcatul lui. Deoarece cei trei prieteni au greşit, noi ştim că suferinţa nu este întotdeauna un rezultat direct al păcatului personal. Atunci când experimentăm suferinţi grele, se poate să nu fie greşeala noastră, aşa că nu trebuie să adaugăm durerii noastre simţindu-ne vinovaţi că un oarecare păcat ascuns este cauza problemei noastre.

 • Un tânăr îi răspunde lui Iov (32:1-37:24)

Un tânăr pe nume Elihu, care a ascultat întreaga conversaţie, îi critică pe cei trei prieteni pentru că nu au fost capabili să răspundă lui Iov. El spune că deşi Iov a fost un om bun, el şi-a permis lui însuşi să devină mândru şi Dumnezeu l-a pedepsit pentru a-l umili. Acest răspuns a fost parţial adevărat deoarece suferinţa nu purifică credinţa noastră. Dar Dumnezeu este dincolo de înţelegerea noastră şi noi nu putem ştii de ce permite El fiecare suferinţă să vină în vieţile noastre. Partea noastră este de a rămâne pur şi simplu credincioşi.

 • Dumnezeu îi răspunde lui Iov (38:1-41:34)

Dumnezeu Însuşi, în final, răspunde lui Iov. Dumnezeu este în controlul lumii şi doar El înţelege de ce binele este urmat de suferinţă. Acest lucru devine clar, doar atunci când noi Îl vedem pe Dumnezeu cum este El. Trebuie să acceptăm cu curaj ceea ce permite Dumnezeu să se întâmple în vieţile noastre şi să rămânem fermi dedicaţi Lui.

 • Iov este restaurat (42:1-17)

În final, Iov a învăţat că atunci când nimic altceva nu a fost lăsat, El îl are pe Dumnezeu şi că acest lucru este de ajuns. Prin suferinţă noi învăţăm că Dumnezeu este de ajuns vieţilor noastre şi viitorului nostru. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu indiferent dacă El va permite binecuvântare sau suferinţă să vină asupra noastră. Testarea este dificilă, dar rezultatul este adesea o relaţie mai adâncă cu Dumnezeu. Acei care îndură testarea credinţei lor vor experimenta răsplătirile măreţe ale lui Dumnezeu la final.

 

Teme principale – Tit January 10, 2011

Filed under: Overviews — DevotionTime @ 5:36 pm
Tags: , , ,

O viaţă bună

 • Explicaţie: Vestea bună a mântuirii este că noi nu putem fi mântuiți trăind o viață bună; noi suntem mântuiți doar prin credința în Isus Cristos. Dar Evanghelia transformă viețile oamenilor, așa că ea îndeplinește în cele din urmă o lucrare bună. Slujirea noastră nu ne mântuie, dar suntem mântuiţi ca să slujim.
 • Importanţă: O viaţă bună este o mărturie a puterii Evangheliei. Ca şi creştini, noi trebuie să ne angajăm şi să ne disciplinăm ca să slujim. Îţi pui credinţa în acţiune slujind altora?

Caracter

 • Explicaţie: Responsabilitatea lui Tit la Creta a fost să ungă prezbiteri care să menţină organizarea şi disciplina corespunzătoare, aşa că Pavel a notat calităţile necesare pentru un prezbiter. Comportarea lor de acasă dezvăluia aptitudinea pentru slujirea în biserică.
 • Importanţă: Nu este de ajuns să fii educat sau să fii adept al acestui tip de lider. Tu trebuie să ai auto-control, aptitudini spirituale şi morale şi un caracter creştin. Cine eşti tu este la fel de important ca ceea ce faci.

Relaţiile din biserică

 • Explicaţie: Învăţătorii bisericii erau asociaţi cu diferite grupuri. Creştinii mai bătrâni învăţau şi erau un exemplu pentru bărbaţii şi femeile tinere. Fiecare vârstă şi grup avea o lecţie de învăţat şi un rol de jucat.
 • Importanţă: Trăirea şi relaţionarea corectă merg împreună cu doctrina corectă. Tratează relaţiile cu ceilalţi credincioşi ca un rod al credinţei tale.

Cetăţenie

 • Explicaţie: Creştii trebuie să fii cetăţeni buni în societate, nu doar în biserică. Credincioşii trebuie să asculte de conducere şi să lucreze sincer.
 • Importanţă: Modul în care îţi îndeplineşti sarcinele civile este o mărturie pentru observarea lumii. Viaţa comunităţii tale ar trebui să reflecte dragostea lui Cristos atât de mult cum o face viaţa bisericii tale.
 

Date generale – Tit

Filed under: Overviews — DevotionTime @ 5:14 pm
Tags: , , , ,

Scop: să-l sfătuiască pe Tit cu privire la responsabilitatea de supraveghere a bisericilor din insula Creta

Autor: Pavel

Destinatar: Tit, un  grec convertit, care a devenit reprezentat special al lui Pavel în insula Creta

Data scrierii: în jurul anului 64 d.Hr., cam în acelaşi timp când a fost scrisă cartea 1 Timotei; probabil din Macedonia când Pavel s-a deplasat între închisorile romane

Cadru: Pavel l-a trimit pe Tit ca să organizeze şi să supravegheze bisericile din Creta. Această scrisoare îi spune cum să facă această lucrare.

Verset-cheie: „Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit“ (Tit 1:5).

Oameni cheie: Pavel, Tit

Locuri cheie: Creta, Nicopole

Trăsături speciale: Tit este foarte asemănătoare cu 1 Timotei cu privire la instrucțiunile pentru prezbiteri.

 

SCHIŢA CĂRŢII

 1. Conducerea în biserică (1:1-16)
 2. Trăirea corectă în biserică (2:1-15)
 3. Trăirea corectă în societate (3_1-15)

Pavel doreşte ordine în biserică şi trăire corectă într-o insulă cunoscută pentru lene, lăcomie, minciună şi răutate. Creştinii trebuie să fie disciplinaţi individual şi ordonată ca biserică. Noi trebuie să ascultăm acest mesaj în zilele noastre atunci când disciplina nu este respectată sau recompensată de către societatea noastră. Deşi alţii s-ar putea să nu răsplătească eforturile noastre, noi trebuie să trăim vieţi integre, să ascultăm de conducere şi să ne ne controlăm vorbirea. Ar trebui să trăim împreună în pace în biserică şi să fim exemple ale credinţei noatre în societate.