DevotionTime

Iov 27-28 January 28, 2011

Filed under: Dailies,Iov — DevotionTime @ 10:35 am
Tags: , , , , , ,

27:6 În mijlocul tuturor acuzaţiilor, Iov a fost capabil să declare: „Conştiinţa mea este clară.“ Doar o trăire dreaptă înaintea lui Dumnezeu poate aduce o conştiinţă curată şi ce important devine discursul lui Iov atunci când a fost acuzat. Ca şi Iov, nu putem să pretindem vieţi fără păcat, dar putem pretinde vieţi iertate. Atunci când ne mărturisim păcatele noastre lui Dumnezeu, noi suntem iertaţi şi ne putem trăi vieţile cu conştiinţa curată (1 Ioan 1:9).

27:13-23 Iov a fost de acord cu prietenii săi în privinţa faptului că la sfârşit cel rău va fi distrus, dar el nu a fost de acord cu faptul că el era rău şi merita pedeapsa. Majoritatea pedepselor spuse de Iov nu i s-au întâmplat, şi în mod sigur niciodată nu şi-a dorit să „fugă de Dumnezeu“. Aşa că el nu s-a inclus pe sine ca unul dintre cei răi. În cotrast, el a continuat să pledeze pentru Dumnezeu ca să vină şi să-l justifice.

28:12 Oamenii pot realiza tot felul de minuni tehnologice. Ei pot găsi stele invizibile pentru ochi, pot călători în spaţiu, ei pot memora cantităţi mari de informaţii pe un microcip. Dar chiar şi cel mai mare om de ştiinţă, pe cont propriu, este o pierdere să descopere înţelepciunea din viaţa lor de zi cu zi. Doar Dumnezeu le poate arăta unde să caute ca să găsească înţelepciunea deoarece El este sursa înţelepciunii (28:27). Adevărata înţelepciune este a avea perspectiva lui Dumnezeu asupra vieţii. Ca şi Creatorul vieţii, doar El ştie ce este mai bine pentru creaţia Sa. Este inutil pentru noi să încercăm să devenim înţelepţi pur şi simplu prin propriile observaţii şi eforturi, deoarece Dumnezeu singur vede cel mai mare scop pentru lumea Sa.

28:13 Iov a declarat că înţelepciunea nu poate fi găsită prin viaţă. Este natural pentru oamenii care nu înţeleg importanţa Cuvântului lui Dumnezeu să caute înţelepciunea aici pe pământ. Ei caută la filozofi şi alţi lideri ca să le de-a o direcţie pentru viaţă. Totuşi, Iov a spus: „Nu este aici“. Niciun lider sau grup de lideri nu pot produce sufiecientă cunoaştere sau cunoştinţe ca să explice în totalitate experienţa umană. Ultima interpretare a vieţii, a cine suntem şi unde mergem, trebuia să vină din afară şi mai presus de viaţa noastră muritoare. Când căutăm călăuzire, caută să cunoşti înţelepciunea lui Dumnezeu aşa cum este făcută clar în Biblie. Ca să fim ridicaţi deasupra limitelor vieţii, noi trebuie să cunoaştem şi să ne încredem în Domnul vieţii.

28:16 Aurul din Ofir era considerat cel mai fin aur care exista. Ofir probabil era localizat în Africa sau de-a lungul coastei arabe. Indiferent unde se află, era o distanţa bună până în Israel, pentru bărcilor împăratului Solomon i-au luat trei ani ca să parcurgă călătoria (1 Împăraţi 10:22).

28:28 „Frica de Domnul“ este tema cheie în literatura Bibliei (de la Iov până la Cântarea Cântărilor). Înseamnă a avea respect şi adoraţie pentru Dumnezeu şi a simţi veneraţie a majestăţii şi puterii Sale. Acesta este punctul de plecare pentru a găsi adevărata înţelepciune (vezi Proverbe 1:7-9).

Advertisements